คำนวณภาษีรถยนต์


1. รถยนต์ส่วนบุคคลที่นั่งได้ไม่เกิน 7 คน (รย.1)


( ป้ายขาว ดำ เช่น รถเก๋ง, กระบะ4ประตู, รถ SUV,PPV )

ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) (ดูได้จาก คู่มือรถ หรือ สมุดเล่มทะเบียน).............


2. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)


(ป้ายขาว เขียว เช่น รถกระบะ 2 ประตู)

น้ำหนัก (กก.) (ดูได้จาก คู่มือรถ หรือ สมุดเล่มทะเบียน).............


3. รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รย.2)


(ป้ายขาว น้ำเงิน เช่น รถตู้)

น้ำหนัก (กก.) (ดูได้จาก คู่มือรถ หรือ สมุดเล่มทะเบียน).............