การแปลงหน่วยอุณหภูมิ


มาตราอุณหภูมิที่ใช้นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ เซลเซียส (°C) ฟาเรนไฮต์ (°F) เคลวิน (°K) โรเมอร์ (°R) และมีอีกอื่นๆ แต่ไม่นิยมนัก
เราสามารถแปลงหน่วยอุณหภูมิ จากโปรแกรมการแปลงหน่วยอุณหภูมิ ดังนี้

..........................


แปลงหน่วยองศา เซลเซียส °C เป็นหน่วยอื่นๆ


อุณหภูมิ °C..........................

แปลงหน่วยองศา ฟาเรนไฮต์ °F เป็นหน่วยอื่นๆ


อุณหภูมิ °F..........................

แปลงหน่วยองศา เคลวิน °K เป็นหน่วยอื่นๆ


อุณหภูมิ °K..........................

แปลงหน่วยองศา โรเมอร์ °R เป็นหน่วยอื่นๆ


อุณหภูมิ °R